E-PERKHIDMATAN

BILANGAN TRANSAKSI ONLINE

 

LAPORAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ONLINE SEHINGGA DISEMBER 2016

Bil
Aplikasi Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sep Okt Nov Dec
Aplikasi Online Untuk Orang Awam
1
Pembayaran Cukai Tanah Online ( eBAYAR)
74 132 164 467 350 49 40 79 27 30 40 12
2
Pengaduan Awam (SPAB) 
- - - - - - - - - - - -
3
Semakan Permohonan Perserahan (Portal eTANAH Melaka)
291 295 436 393 427 439 257 470 428 470 201 250
Aplikasi Online Untuk Pengguna Dalaman
1.
Pemantauan Projek Pembangunan Fizikal Daerah
- - - - - - - - - - - -
2.
Meja Bantuan Sistem eTANAH
14 16 25 56 20 5 20 35 37 15 12 10
3. Aduan dan Maklum Balas  - - - - - - - - - - - -
4. Semakan Maklumat Geospatial  - - - - - - - - - - - -
5. Semakan Maklumat Daerah  - - - - - - - - - - - -
6. Semakan Maklumat Kemiskinan Nasional  - - - - - - - - - - - -
7. Permohonan Pendaftaran Bantuan Bencana (eBENCANA) - - - - - - - - - - - -
E-PERKHIDMATAN     ADUAN     PERKHIDMATAN ONLINE    BILANGAN TRANSAKSI ONLINE

Tarikh Akhir Kemaskini :: 08-02-2017 :: 04:00 PM