PROFIL JABATAN   ANUGERAH PEKERJA CONTOH

TAHUN 2017

Senarai Penerima Anugerah Pekerja Contoh Tahun 2017

Nama Pekerja   Jawatan Bulan
Mohd Izzat Bin Mustafa  Penolong Pegawai Tanah           NT 29  Januari 
Ahmad Qarib Bin Md Azmi  

       Penolong Jurutera              JA 29  

Februari
Fitri Bin Ishak

Pembantu Tadbir (P/O)              N 19

Mac
Noor Ailiza Binti Mohd Noor  Pembantu Tadbir (P/O)              N 22 April
Abd Rashid Bin Md Yusof  

Pembantu Operasi H 11

Mei 
Maimon Binti Hj. Md Lajim Penolong Pegawai Tadbir (N32) Jun 
Jezlee Bin Pit 

Penghulu (NP 32) 

Julai 
Norzilawati Binti Abd Rahman Pembantu Tadbir (P/O)              N 19 Ogos 
Nazar Azmi Bin Abdul    Pembantu Tadbir Kew                 W 22 September 
Belum ditentukan    Oktober
Belum ditentukan    November
Belum ditentukan     Disember 

 

* Pemilihan bagi Anugerah Pekerja Contoh setiap Bulan berdasarkan keputusan Mesyuarat Pengurusan Jabatan

ANUGERAH PEKERJA CONTOH     TAHUN 2016     TAHUN 2017

Tarikh Akhir Kemaskini :: 01-11-2017 :: 02:02 PM