Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal

 
 


PIAGAM PELANGGAN

 

Unit Pendaftaran

 

BIL AKTIVITI TEMPOH / MASA
1 MEMPROSES PENDAFTARAN URUSNIAGA
PENDAFTARAN PINDAH MILIK TANAH
1 HARI
2 MEMPROSES PENDAFTARAN URUSNIAGA
PENDAFTARAN GADAIAN
1 HARI
3 MEMPROSES PENDAFTARAN URUSNIAGA
PENDAFTARAN MELEPASKAN GADAIAN
1 HARI
4 MEMPROSES PENDAFTARAN BUKAN URUSNIAGA
KAVEAT PERSENDIRIAN (MASUK)
1 HARI
5 MEMPROSES PENDAFTARAN BUKAN URUSNIAGA
KAVEAT PERSENDIRIAN (KELUAR)
1 HARI
6 MEMPROSES PENDAFTARAN BUKAN URUSNIAGA
PEMOTONGAN KAVEAT
1 HARI
7 MEMPROSES PENDAFTARAN BUKAN URUSNIAGA
PELETAKHAKKAN OLEH MAHKAMAH
1 HARI
8 MEMPROSES PENDAFTARAN BUKAN URUSNIAGA
SURAT KUASA WAKIL
1 HARI
9 MEMPROSES PENDAFTARAN BUKAN URUSNIAGA
TUKAR NAMA INDIVIDU / BANK
1 HARI
10 MEMPROSES PENDAFTARAN BUKAN URUSNIAGA
PENDAFTARAN PESAKA KECIL
1 HARI
11 PENDAFTARAN HAK MILIK
HAKMILIK PENDUA GERAN HILANG
4 BULAN
12 PENDAFTARAN HAK MILIK
HAKMILIK KEKAL / TETAP
2 BULAN
13 PENDAFTARAN HAK MILIK
HAKMILIK SEMENTARA
2 MINGGU

Unit Penguatkuasa

 

BIL AKTIVITI TEMPOH / MASA
1 MEMPROSES PERMIT BAHAN BATUAN UNTUK PERTIMBANGAN YAB KETUA MENTERI 3 BULAN
2 MEMPROSES PERMIT BAHAN BATUAN UNTUK PERTIMBANGAN PENGARAH TANAH DAN GALIAN 2 BULAN
3 MEMPROSES PERMIT BAHAN BATUAN (TANAH MERAH) UNTUK PERTIMBANGAN PENTADBIR TANAH JASIN 7 HARI
4 MEMPROSES PERMIT MENGGUNAKAN TANAH PERTANIAN UNTUK LAIN-LAIN KEGUNAAN 3 BULAN
5 TINDAKAN MENAMPAL NOTIS GANTIAN 3 HARI
6 PENYEDIAAN LAPORAN TANAH UNTUK TINDAKAN NOTIS PERINGATAN / NOTIS 6A / NOTIS 8A 7 HARI
7 PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN (IP) BAGI KESALAHAN SEK.426 KANUN TANAH NEGARA 1965 UNTUK MAKLUMAN / ARAHAN KETUA PENDAKWARAYA 1 BULAN
8 TINDAKAN SIASATAN ADUAN AWAM 7 HARI

Unit Hasil

 

BIL AKTIVITI TEMPOH / MASA
1 MENGELUARKAN BIL CUKAI TANAH / RUMAH AWAM BAGI SATU HAK MILIK SEHINGGA PROSES PEMBAYARAN 5 – 10 MINIT
2 PENERIMAAN CEK-CEK SYARIKAT / AGENSI UNTUK PEMBAYARAN CUKAI TANAH 7 HARI
3 MEMPROSES SURAT RAYUAN PENGURANGAN CUKAI MELALUI RISALAT MMKN 21 HARI
4 PENGELUARAN RESIT BAYARAN KEPADA PEMBAYAR CUKAI TANAH/ RUMAH AWAM MELALUI POS 7 HARI
5 MEMPROSES PENGAMBILAN BALIK DEPOSIT RUMAH AWAM 14 HARI

Unit Pembangunan Fizikal

 

BIL AKTIVITI TEMPOH / MASA
1 MENGURUSKAN PEROLEHAN PEMBERIAN TERUS 14 HARI
2 MENGURUSKAN PEROLEHAN KERJA BAGI PROJEK BERNILAI RM20,000.00 HINGGA RM200,000.00 21 HARI
3 PENGESAHAN PROJEK TELAH SIAP 5 HARI
4 PENGESAHAN UNTUK BAYARAN PROJEK YANG TELAH SIAP 7 HARI
5 MENGELUARKAN PESANAN TEMPATAN/ INDEN KERJA 3 HARI
6 MAKLUMBALAS TUNTUTAN PERUNTUKAN KHIDMAT MASYARAKAT 14 HARI

Unit Khidmat Pengurusan

 

BIL AKTIVITI TEMPOH / MASA
1 MEMPROSES BAYARAN BIL DAN LAIN-LAIN 14 HARI
2 URUSAN PENGESAHAN LANTIKAN 14 HARI
3 URUSAN PERSARAAN WAJIB 6 BULAN
4 MENGENDALIKAN URUSAN PENGADUAN AWAM 2 MINGGU
5 MAKLUMBALAS AWAL ADUAN AWAM 1 HARI
6 PANGGILAN MESYUARAT PENGURUSAN JABATAN 7 HARI
7 MENYELARAS MAJLIS ANJURAN JABATAN 2 MINGGU
8 MENGURUSKAN ADUAN KEROSAKAN SISTEM / PERALATAN ICT 24 JAM

Unit Pembangunan Tanah

 

BIL AKTIVITI TEMPOH / MASA
1 MEMPROSES PERMOHONAN TANAH KERAJAAN (PTK) 3 BULAN
2 PERMOHONAN LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA (TOL) 3 BULAN
3 PERMOHONAN TANAH ADAT MELAKA (MCL) 6 BULAN

Unit Pembangunan Masyarakat

 

BIL AKTIVITI TEMPOH / MASA
1 MEMAKLUMKAN KELULUSAN PERMOHONAN PERUNTUKAN KHIDMAT MASYARAKAT DARI TARIKH PENERIMAAN WARAN 2 HARI
2 MEMPROSES BAYARAN ELAUN JKKK 14 HARI