Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal

 
 


PIAGAM PELANGGAN

 

Unit Pendaftaran

 

BIL

AKTIVITI

TEMPOH / MASA

1

MEMPROSES PENDAFTARAN URUSNIAGA
PENDAFTARAN PINDAH MILIK TANAH

1 HARI

2

MEMPROSES PENDAFTARAN URUSNIAGA
PENDAFTARAN GADAIAN

1 HARI

3

MEMPROSES PENDAFTARAN URUSNIAGA
PENDAFTARAN MELEPASKAN GADAIAN

1 HARI

4

MEMPROSES PENDAFTARAN BUKAN URUSNIAGA
KAVEAT PERSENDIRIAN (MASUK)

1 HARI

5

MEMPROSES PENDAFTARAN BUKAN URUSNIAGA
KAVEAT PERSENDIRIAN (KELUAR)

1 HARI

6

MEMPROSES PENDAFTARAN BUKAN URUSNIAGA
PEMOTONGAN KAVEAT

1 HARI

7

MEMPROSES PENDAFTARAN BUKAN URUSNIAGA
PELETAKHAKKAN OLEH MAHKAMAH

1 HARI

8

MEMPROSES PENDAFTARAN BUKAN URUSNIAGA
SURAT KUASA WAKIL

1 HARI

9

MEMPROSES PENDAFTARAN BUKAN URUSNIAGA
TUKAR NAMA INDIVIDU / BANK

1 HARI

10

MEMPROSES PENDAFTARAN BUKAN URUSNIAGA
PENDAFTARAN PESAKA KECIL

1 HARI

11

PENDAFTARAN HAK MILIK
HAKMILIK PENDUA GERAN HILANG

4 BULAN

12

PENDAFTARAN HAK MILIK
HAKMILIK KEKAL / TETAP

2 BULAN

13

PENDAFTARAN HAK MILIK
HAKMILIK SEMENTARA

2 MINGGU

Unit Penguatkuasa

 

BIL

AKTIVITI

TEMPOH / MASA

1

MEMPROSES PERMIT BAHAN BATUAN UNTUK PERTIMBANGAN YAB KETUA MENTERI

3 BULAN

2

MEMPROSES PERMIT BAHAN BATUAN UNTUK PERTIMBANGAN PENGARAH TANAH DAN GALIAN

2 BULAN

3

MEMPROSES PERMIT BAHAN BATUAN (TANAH MERAH) UNTUK PERTIMBANGAN PENTADBIR TANAH JASIN

7 HARI

4

MEMPROSES PERMIT MENGGUNAKAN TANAH PERTANIAN UNTUK LAIN-LAIN KEGUNAAN

3 BULAN

5

TINDAKAN MENAMPAL NOTIS GANTIAN

3 HARI

6

PENYEDIAAN LAPORAN TANAH UNTUK TINDAKAN NOTIS PERINGATAN / NOTIS 6A / NOTIS 8A

7 HARI

7

PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN (IP) BAGI KESALAHAN SEK.426 KANUN TANAH NEGARA 1965 UNTUK MAKLUMAN / ARAHAN KETUA PENDAKWARAYA

1 BULAN

8

TINDAKAN SIASATAN ADUAN AWAM

7 HARI

Unit Hasil

BIL

AKTIVITI

TEMPOH / MASA

1

MENGELUARKAN BIL CUKAI TANAH / RUMAH AWAM BAGI SATU HAK MILIK SEHINGGA PROSES PEMBAYARAN

5 – 10 MINIT

2

PENERIMAAN CEK-CEK SYARIKAT / AGENSI UNTUK PEMBAYARAN CUKAI TANAH

7 HARI

3

MEMPROSES SURAT RAYUAN PENGURANGAN CUKAI MELALUI RISALAT MMKN

21 HARI

4

PENGELUARAN RESIT BAYARAN KEPADA PEMBAYAR CUKAI TANAH/ RUMAH AWAM MELALUI POS

7 HARI

 

Unit Pembangunan Fizikal

BIL

AKTIVITI

TEMPOH / MASA

1

MENGURUSKAN PEROLEHAN PEMBERIAN TERUS

14 HARI

2

MENGURUSKAN PEROLEHAN KERJA BAGI PROJEK BERNILAI RM20,000.00 HINGGA RM200,000.00

21 HARI

3

PENGESAHAN PROJEK TELAH SIAP

5 HARI

4

PENGESAHAN UNTUK BAYARAN PROJEK YANG TELAH SIAP

7 HARI

5

MENGELUARKAN PESANAN TEMPATAN/ INDEN KERJA

3 HARI

 

Unit Khidmat Pengurusan

BIL

AKTIVITI

TEMPOH / MASA

1

MEMPROSES BAYARAN BIL DAN LAIN-LAIN

14 HARI

2

URUSAN PENGESAHAN LANTIKAN

14 HARI

3

URUSAN PERSARAAN WAJIB

6 BULAN

4

MENGENDALIKAN URUSAN PENGADUAN AWAM

2 MINGGU

5

MAKLUMBALAS AWAL ADUAN AWAM

1 HARI

6

PANGGILAN MESYUARAT PENGURUSAN JABATAN

7 HARI

7

MENYELARAS MAJLIS ANJURAN JABATAN

2 MINGGU

8

MENGURUSKAN ADUAN KEROSAKAN SISTEM / PERALATAN ICT

24 JAM

 

Unit Pembangunan Tanah

 

BIL

AKTIVITI

TEMPOH / MASA

1

MEMPROSES PERMOHONAN TANAH KERAJAAN (PTK)

6 BULAN

2

PERMOHONAN LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA (TOL)

6 BULAN

3

PERMOHONAN TANAH ADAT MELAKA (MCL)

3 BULAN

Unit Pembangunan Masyarakat

BIL

AKTIVITI

TEMPOH / MASA

1

MEMAKLUMKAN KELULUSAN PERMOHONAN PERUNTUKAN KHIDMAT MASYARAKAT DARI TARIKH PENERIMAAN WARAN

2 HARI

2

MEMPROSES BAYARAN ELAUN JKKK

14 HARI

3

MAKLUMBALAS TUNTUTAN PERUNTUKAN KHIDMAT MASYARAKAT

14 HARI