Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal

BI

 
 


Pencapaian Piagam Pelanggan Pejabat Daerah Dan Tanah Jasin Sehingga Oktober 2013

 

 

UNIT PENTADBIRAN

BIL.

PERKARA

1-7 HARI

8-14 HARI

LEBIH 14 HARI

1.

PRESTASI BAYARAN

232

403

-

2.

MAKLUMBALAS ADUAN

1

-

-

 

UNIT PENDAFTARAN

Statistik Tempoh Perserahan Urusan Pindah Milik Tanah

BIL.

JUMLAH PERSERAHAN

SELAIN STATUS DAFTAR

1 HARI

2 HARI

3 HARI

4 HARI

5-14 HARI

15-30 HARI

> 30 HARI

PERATUS

1.

137

0

134

0

0

0

3

0

0

91.81%

 

Statistik Tempoh Perserahan Urusan Suratcara 

BIL.

JUMLAH PERSERAHAN

SELAIN STATUS DAFTAR

1 HARI

2 HARI

3 HARI

4 HARI

5-14 HARI

15-30 HARI

> 30 HARI

PERATUS

1.

230

0

226

0

0

0

4

0

0

98.26%

 

Statistik Tempoh Perserahan Urusan Borang

BIL.

JUMLAH PERSERAHAN

SELAIN STATUS DAFTAR

1 HARI

2 HARI

3 HARI

4 HARI

5-14 HARI

15-30 HARI

> 30 HARI

PERATUS

1.

127

0

125

1

0

0

2

0

0

98.43%

 

 

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

BIL.

PERKARA

1-7 HARI

8-14 HARI

LEBIH 14 HARI

1.

PENYELENGGARAAN KOMPUTER

2

-

-

2.

KEMASKINI LAMAN WEB

/

-

-

3.

INSTALLASI PERISIAN

3

-

-

 

 UNIT PENGUATKUASA

BIL

AKTIVITI

TAHUN 2013

SASARAN KERJA

TERIMA

PERATUS PENCAPAIAN

1.

Operasi Penguatkuasaan Sek. 426. KTN )

80

33

16%

2.

Kompaun Sek. 429(B)(1)KTN 1965

RM 15,000.00

RM 47,800.00

319%

3.

Permohonan Permit Bahan Batuan (Tanah Merah/ Pasir/ Granite)

100

51

51%

4.

Royalti Bahan Batuan (Tanah Merah/ Pasir/ Granite)

RM 350,000.00

RM 108,580.00

31%

5.

Bayaran Buku Kupon (MMKN.2A/19/2010-7.7.2010)

RM 25,000.00

RM 16,450.00

66%

6.

Permohonan Permit Tanah Pertanian

12

3

25%

7.

Bayaran Permit Tanah Pertanian

RM 25,000.00

RM 1,240.00

0%

8.

Penyediaan Kertas Siasatan (IP) Dibawah Sek.420 KTN

12

5

50%

9.

Penyediaan Laporan Aduan Awam

50

60

120%

10.

Notis Gantian/Laporan Tanah (Notis 6A, 8A & Lelongan)

100

75

75%

top

/tbody