Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal

 
 


Pencapaian Piagam Pelanggan Pejabat Daerah Dan Tanah Jasin Sehingga Oktober 2013

 

 

UNIT PENTADBIRAN

BIL.

PERKARA

1-7 HARI

8-14 HARI

LEBIH 14 HARI

1.

PRESTASI BAYARAN

232

403

-

2.

MAKLUMBALAS ADUAN

1

-

-

 

UNIT PENDAFTARAN

Statistik Tempoh Perserahan Urusan Pindah Milik Tanah

BIL.

JUMLAH PERSERAHAN

SELAIN STATUS DAFTAR

1 HARI

2 HARI

3 HARI

4 HARI

5-14 HARI

15-30 HARI

> 30 HARI

PERATUS

1.

137

0

134

0

0

0

3

0

0

91.81%

 

Statistik Tempoh Perserahan Urusan Suratcara 

BIL.

JUMLAH PERSERAHAN

SELAIN STATUS DAFTAR

1 HARI

2 HARI

3 HARI

4 HARI

5-14 HARI

15-30 HARI

> 30 HARI

PERATUS

1.

230

0

226

0

0

0

4

0

0

98.26%

 

Statistik Tempoh Perserahan Urusan Borang

BIL.

JUMLAH PERSERAHAN

SELAIN STATUS DAFTAR

1 HARI

2 HARI

3 HARI

4 HARI

5-14 HARI

15-30 HARI

> 30 HARI

PERATUS

1.

127

0

125

1

0

0

2

0

0

98.43%

 

 

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

BIL.

PERKARA

1-7 HARI

8-14 HARI

LEBIH 14 HARI

1.

PENYELENGGARAAN KOMPUTER

2

-

-

2.

KEMASKINI LAMAN WEB

/

-

-

3.

INSTALLASI PERISIAN

3

-

-

 

 UNIT PENGUATKUASA

BIL

AKTIVITI

TAHUN 2013

SASARAN KERJA

TERIMA

PERATUS PENCAPAIAN

1.

Operasi Penguatkuasaan Sek. 426. KTN )

80

33

16%

2.

Kompaun Sek. 429(B)(1)KTN 1965

RM 15,000.00

RM 47,800.00

319%

3.

Permohonan Permit Bahan Batuan (Tanah Merah/ Pasir/ Granite)

100

51

51%

4.

Royalti Bahan Batuan (Tanah Merah/ Pasir/ Granite)

RM 350,000.00

RM 108,580.00

31%

5.

Bayaran Buku Kupon (MMKN.2A/19/2010-7.7.2010)

RM 25,000.00

RM 16,450.00

66%

6.

Permohonan Permit Tanah Pertanian

12

3

25%

7.

Bayaran Permit Tanah Pertanian

RM 25,000.00

RM 1,240.00

0%

8.

Penyediaan Kertas Siasatan (IP) Dibawah Sek.420 KTN

12

5

50%

9.

Penyediaan Laporan Aduan Awam

50

60

120%

10.

Notis Gantian/Laporan Tanah (Notis 6A, 8A & Lelongan)

100

75

75%

top

/tbody