PROFIL JABATAN   PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2019

Bil Bahagian/Unit Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dec
1
Pendaftaran
87.84% 84.12% 85.00% 88.00% 94.12% 90.08% 82.39% 97.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%
2
Penguatkuasaan  
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
3 Hasil 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
4
Pembangunan Fizikal
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
5 Pembangunan Masyarakat 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
6 Pengurusan Tanah 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
7 Khidmat Pengurusan 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN     PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2020    PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2019   PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2018 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 10-01-2020 :: 12:23 PM