PROFIL JABATAN   PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2020

Bil Bahagian/Unit Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dec
1
Unit Pendaftaran
96%                      
2
Unit Penguatkuasaan  
100% 100%                    
3 Unit Hasil 100% 100%                    
4
Unit Pembangunan Fizikal
100% 100%                    
5 Unit Pembangunan Masyarakat 100% 100%                    
6 Unit Pembangunan Tanah Dan Pelupusan 100% 100%                    
7 Bahagian Khidmat Pengurusan 100% 100%                    
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN    PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2020   PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2019     PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2018 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 10-03-2020 :: 02:38 PM