PROFIL JABATAN   PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2020

Bil Bahagian/Unit Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dec
1
Unit Pendaftaran
96%                      
2
Unit Penguatkuasaan  
100%                      
3 Unit Hasil 100%                      
4
Unit Pembangunan Fizikal
100%                      
5 Unit Pembangunan Masyarakat 100%                      
6 Unit Pembangunan Tanah Dan Pelupusan 100%                      
7 Bahagian Khidmat Pengurusan 100%                      
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN    PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2020   PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2019     PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2018 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 04-02-2020 :: 09:47 AM