E-PERKHIDMATAN  BILANGAN TRANSAKSI ONLINE

LAPORAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ATAS TALIAN TAHUN 2020

Bil
Aplikasi Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sep Okt Nov Dec
Aplikasi Online Untuk Orang Awam
1
Pembayaran Cukai Tanah Online ( eBAYAR)
1016 1091                    
2
Pengaduan Awam (SISPA) 
8                      
                           
Aplikasi Online Untuk Pengguna Dalaman
1.
Meja Bantuan Sistem eTANAH
8     0                    
                           
 
BILANGAN TRANSAKSI ONLINE    BILANGAN TRANSAKSI ONLINE TAHUN 2020   BILANGAN TRANSAKSI ONLINE TAHUN 2019 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 13-03-2020 :: 09:40 AM