PROFIL JABATAN   MAKLUMAT KORPORAT

VISI & MISI

VISI JABATAN

Menjadikan Pejabat Daerah Dan Tanah Jasin Sebuah Organisasi Yang Unggul Berteraskan Perkhidmatan Yang Mengamalkan Budaya Kerja Cemerlang.

MISI JABATAN

Melaksanakan Pembangunan Daerah Dan Pengurusan Tanah Serta Mempertingkatkan Kutipan Hasil Melalui Pengurusan Sumber Yang Cekap Dan Berkualiti Berasaskan Pengetahuan Dan Teknologi Maklumat Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sempurna, Sejahtera Dan Harmoni.

MAKLUMAT KORPORAT     ASAS PENUBUHAN     SEJARAH PENUBUHAN    VISI & MISI   OBJEKTIF JABATAN     FUNGSI JABATAN 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 21-04-2019 :: 05:58 PM