PROFIL JABATAN   MAKLUMAT KORPORAT

OBJEKTIF JABATAN

  1. Menjadikan Daerah Jasin sebagai daerah separa perindustrian melalui penggalakkan pembangunan tanah dengan Dasar Kerajaan Negeri Melaka.
  2. Mewujudkan Daerah Jasin sebagai daerah alternatif aktiviti pelancongan selaras dengan Dasar Kerajaan Negeri Melaka.
  3. Mewujudkan peluang-peluang mendapatkan tempat kediaman yang selesa, bersih dan terancang untuk setiap penduduk di Daerah Jasin selaras dengan Dasar Kerajaan Negeri Melaka.
  4. Meningkatkan tahap sosioekonomi, sosial, perpaduan, kesukanan, kebudayaan, kebajikan, keagamaan di Daerah Jasin selaras dengan Dasar Kerajaan Negeri Melaka.
  5. Memajukan masyarakat penyayang, mengukuhkan semangat perpaduan dan mewujudkan masyarakat beragama dan menghormati budaya antara satu sama lain di Daerah Jasin.
MAKLUMAT KORPORAT     ASAS PENUBUHAN     SEJARAH PENUBUHAN     VISI & MISI    OBJEKTIF JABATAN   FUNGSI JABATAN 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 15-05-2019 :: 03:56 PM