E-PERKHIDMATAN

BILANGAN TRANSAKSI ONLINE

LAPORAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ATAS TALIAN TAHUN 2019

Bil
Aplikasi Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sep Okt Nov Dec
Aplikasi Online Untuk Orang Awam
1
Pembayaran Cukai Tanah Online ( eBAYAR)
604 613 293 258 388 61 86 96 78 91 115 532
2
Pengaduan Awam (SISPA) 
5 8 8 6 8 3 3 8 1 2 10 3
                           
Aplikasi Online Untuk Pengguna Dalaman
1.
Meja Bantuan Sistem eTANAH
2 8 9 6 4 8 5 6 5 1 4 3
                           

 

E-PERKHIDMATAN     ADUAN     PERKHIDMATAN ONLINE    BILANGAN TRANSAKSI ONLINE

Tarikh Akhir Kemaskini :: 10-01-2020 :: 05:42 PM