PROFIL JABATAN   BAHAGIAN & UNIT  BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH

UNIT PENDAFTARAN

Objektif

 1. Membantu pembangunan daerah melalui sistem pendaftaran urusniaga yang lebih cekap dan teratur.
 2. Menjaga keselamatan hakmilik tanah Pejabat Tanah dari sebarang unsur-unsur yang boleh memusnahkannya dengan penyediaan bilik kebal yang kukuh.
 3. Mengurus, menyimpan dan menyelenggara semua hakmilik Pejabat Tanah dengan baik dan diselenggara secara berkala.
 4. Meningkatkan hasil kerajaan melalui kutipan cukai tanah, pendaftaran urusniaga dan lain-lain

Fungsi  

 1. Duti Stem - Pindah Milik (Borang 14A)
 2. Urusan Pesaka - Permohonan perbicaraan kuasa Surat Akuan Sumpah, Pengambilan Geran Pesaka
 3. Pengambilan Geran Kekal / Sementara
 4. Daftar Siasatan dan Lelongan
 5. Daftar Urusniaga - Pindah Milik Tanah Gadaian
 6. Daftar Bukan Urusniaga - Kaveat (Masuk/Tarik) Letak hak.
 7. Tukar Nama Pesaka - Borang E, F & T
 8. Pengambilan Geran

Direktori Kakitangan

Unit Pendaftaran

No
Nama/Jawatan
1
Siti Akmaliah Binti Mohamed Yazid
Penolong Pegawai Daerah
2
Azlin Shahida Binti Mohd Noor
Penolong Pegawai Tadbir
3
Norsiah Binti Salam
Pembantu Tadbir (P/O)
4
Siti Rokiah Binti Rayhan Ali
Pembantu Tadbir (P/O)
5
Selly Suhana Binti Md Ali
Pembantu Tadbir (P/O)
6
Norzaida Binti Mokhtar
Pembantu Tadbir (P/O)
7
Mohd Alhafiz Bin Abdullah
Pembantu Tadbir (P/O)
8
Fitri Bin Ishak
Pembantu Tadbir (P/O)
9
KOSONG
Pembantu Tadbir (P/O)
10
Naziah Binti Nordin
Pembantu Tadbir (P/O)
11
Mohd Muadzam Shah Bin Musa
Penghantar Notis
12
Abd Rashid Bin Md Yusof
Pembantu Operasi
13
KOSONG
Penghantar Notis
14
Anuar Bin Selah
Pekerja Am
BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH    UNIT PENDAFTARAN   UNIT PENGUATKUASAAN DAN HASIL     UNIT PEMBANGUNAN TANAH DAN PELUPUSAN 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 29-03-2016 :: 04:05 PM