PROFIL JABATAN   BAHAGIAN & UNIT  BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH

UNIT PENDAFTARAN

Objektif

 1. Membantu pembangunan daerah melalui sistem pendaftaran urusniaga yang lebih cekap dan teratur.
 2. Menjaga keselamatan hakmilik tanah Pejabat Tanah dari sebarang unsur-unsur yang boleh memusnahkannya dengan penyediaan bilik kebal yang kukuh.
 3. Mengurus, menyimpan dan menyelenggara semua hakmilik Pejabat Tanah dengan baik dan diselenggara secara berkala.
 4. Meningkatkan hasil kerajaan melalui kutipan cukai tanah, pendaftaran urusniaga dan lain-lain

Fungsi  

 1. Duti Stem - Pindah Milik (Borang 14A)
 2. Urusan Pesaka - Permohonan perbicaraan kuasa Surat Akuan Sumpah, Pengambilan Geran Pesaka
 3. Pengambilan Geran Kekal / Sementara
 4. Daftar Siasatan dan Lelongan
 5. Daftar Urusniaga - Pindah Milik Tanah Gadaian
 6. Daftar Bukan Urusniaga - Kaveat (Masuk/Tarik) Letak hak.
 7. Tukar Nama Pesaka - Borang E, F & T
 8. Pengambilan Geran

Direktori Kakitangan

 Unit Pendaftaran


Nama/Jawatan
Norashikin Binti Muhamad Rasidi
Penolong Pegawai Daerah
Norsiah Binti Salam
Pembantu Tadbir (P/O)
Siti Rokiah Binti Rayhan Ali
Pembantu Tadbir (P/O)
Selly Suhana Binti Md Ali
Pembantu Tadbir (P/O)
Norzaida Binti Mokhtar
Pembantu Tadbir (P/O)
Nor Aziah Binti A.Aziz
Pembantu Tadbir (P/O)
Fitri Bin Ishak
Pembantu Tadbir (P/O)
Razif Bin Ismail
Pembantu Tadbir (P/O)
KOSONG
Pembantu Tadbir (P/O)
Mohd Muadzam Shah Bin Musa
Penghantar Notis
Abd Rashid Bin Md Yusof
Pembantu Operasi
KOSONG
Penghantar Notis
Anuar Bin Selah
Pekerja Am
BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH    UNIT PENDAFTARAN   UNIT PENGUATKUASAAN DAN HASIL     UNIT PEMBANGUNAN TANAH DAN PELUPUSAN 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 22-04-2019 :: 12:35 AM